اين قانون را بخاطر داشته باشيد:
اگر يک هکر بخواهد به سيستم تان وارد شود,اين عمل را انجام خواهد داد و هيچ کاري دراين باره نميتوانيد انجام دهيد.
تنها چيزي که ميتوانيد انجام دهيد دشوارکردن ورود براي آن است

Hacktivism
شخصي که از طريق هک کردن اقدام به ارسال مقالات سياسي يا اجتماعي ميکند.اين اشخاص ممکن است براي ايجاد اختلال در ترافيک شبکه يا سردرگمي ,بدون مجوز وارد سيستم ها شوند,وبراي نمايش مطالب درخصوص يک مشکل خاص اقدام به تغيير صفحات وب يا پست الکترونيکي نمايند.

دسته بندی های هکر
Black Hats(کلاه سياه)
فردهايي با مهارت کامپيوتري شگفت آور ,با اهداف بدخواهانه يا فعاليت هاي مخرب.همچنين به عنوان Cracker ها شناخته شده اند

White Hats(کلاه سفيد)
فردهايي با مهارت هاي هکر حرفه اي و استفاده شان براي مقاصد تدافعي.همچنين به عنوان تحليل گران امنيت (Security Analysts) شناخته شده اند

Gray Hats(کلاه خاکستري)
فردهايي که هر دو کار مهاجمي و تدافعي در زمانهاي گوناگون را انجام ميدهند

Suicide Hackers(هکرهاي انتحاري)
فردهايي که با دانستن اينکه با به بارآوردن يک وضعيت وخيم يک اتفاق براي سازمان هيچ نگراني از به زندان افتادن 20,30 سال براي اعمالشان ندارند.بطور مثال شخص از بانک يا حسابي مبلغ يک ميليارد دلار به سرقت ميرود با توجه به اين نکته که بعد از آزادي از زندان مبلغ زيادي در دست خواهد داشت دست به اين عمل ميزند


دسته بندی هکرهای قانون مند (Ethical Hacker Classes)
1. کلاه سياه هاي سابق
کرکرهاي (crackers) اصلاح شده

2.کلاه سفيد
مشاورهاي امنيتي مستقل
مدعي آگاه درباره فعاليت هاي کلاه سياه

3.شرکت هاي مشاور
بخشي از شرکت هاي ICT


هکرهای قانون مند چه کاري انجام مي دهند؟
هکرهاي قانون مند سعي به پاسخگويي به سئولات زير را دارند:
مزاحم در سيستم هدف , چه چيزي را ميتواند ببيند؟(فازهاي اسکن و شناسايي)
مزاحم با آن اطلاعات چه کار ميتواند انجام دهد؟(فازهاي بدست آوردن و ابقاي دسترسي)
کسي در هدف ,اعلان به مبادرت مزاحمت يا موفقيتي کرده؟(فازهاي شناسايي و پنهان سازي ردپا)


هک کردن ميتواند قانون مند باشد
هکر(Hacker)
به شخصي که از يادگيري جزئيات سيستم هاي کامپيوتري و بسط دادن استعدادهاشان لذت ميبرد ارجاع داده ميشود.

کرکر(Cracker)
به شخصي که از مهارت هاي هک کردنش براي مقاصد تهاجمي استفاده کند ارجاع داده ميشود

هک کردن (Hacking)
توصيفات پيشرفته سريع از برنامه هاي جديد يا مهندسي معکوس از نرم افزارهايي که قبلا موجود هستند براي ايجاد کد بهتر يا کارآمدي بيشتر

هکرقانون مند(Ethical Hacker)
به حرفه اي هاي امنيت که از مهارت هاي هک کردنشان براي مقاصد تدافعي بکار ببرند ارجاع داده ميشود


چگونه يک هکر قانون مند شويم؟
به منظور يک هکر قانون مند شدن , شما بايد با ملزومات زير مواجه شويد:
1.بايد در برنامه نويسي و مهارت هاي شبکه هاي کامپيوتري چيره دستي داشته باشيد
2.بايد در جستجوي آسيب پذيري آشنايي داشته باشيد
3.بايد در تکنيک هاي مختلف هک کردن سلطه داشته باشيد

پروفايل مهارت يک هکر قانون مند
يک متخصص کامپيوتر استاد در فن دومين ها
داشتن دانش عميق در پلت فرم ها , از قبيل ويندوز,يونيکس و لينوکس
داشتنن دانش شايان در شبکه و سخت افزار و نرم افزارهاي مرتبط
مطلع درباره ناحيه هاي امنيت و موضوعات مرتبط
درکلام ديگر , شما بايد فن زيادي در اقدام حملات در سطح بالا داشته باشيد