جستجوي آسيب پذيري چيست؟
1.جستجوي آسيب پذيري و طراحي ضعف يک سيستم عامل و برنامه هايش براي حمله يا سو استفاده
2.دربرگيرنده هر دو مطالعه پويا از محصولات و تکنولوژيها و ارزيابي مدام از هک کردن زيرزميني
3.ابداعات مرتبط در فرم اعلام خطرها پخش شده هستند و در داخل به سازيهاي محصولات براي سيستم هاي امنيتي پخش شده اند
سطح دقت (پايين , متوسط يا بالا)
رنج اکسپوليت (محلي يا از راه دور) 


چرا هکرها احتياج به جستجوي آسيب پذيري دارند؟
براي تشخيص و اطلاح کردن آسيب پذيري هاي شبکه
براي حمايت شبکه از وجود حملات بوسيله مزاحم ها
براي بدست آوردن اطلاعات که به پيش گيري مشکلات امنيت کمک ميکند
براي جمع آوري اطلاعات درباره ويروس ها
براي پيدا کردن نقاط ضعف در شبکه و هشدار به مدير شبکه قبل از يک حمله شبکه
براي دانستن چگونگي بازسازي از يک حمله شبکه


وب سايت هاي جستجوي آسيب پذيري

http://www.securitytracker.com
http://www.microsoft.com/security
http://www.securiteam.com
http://www.packetstormsecurity.com
http://www.hackerstorm.com
http://www.hackerwatch.org
http://www.securityfocus.com
http://www.securitymagazine.com