محصولات آموزشی تصویری من به زبان فارسی

تخفیفات ویژه :

1.در صورتی که چهار محصول آموزشی فارسی ( (Network+ , CCNA , MCSE, RHCE(Linux ) را با یکدیگرخریداری کنید از 17,000تومان تخفیف ویژه می توانید استفاده کنید و این مجموعه را 95000 تومان خریداری کنید 

 

 سی دی آموزشی CCNA

سی دی ccna

 

سی دی آموزشی شبکه (Network+)

network+ سی دی

DVD آموزشی لینوکس Red Hat به فارسی

linux


DVD آموزشی MCSE به فارسی

تخفیف ویژه :

در صورتی که چهار محصول آموزشی فارسی ( (Network+ , CCNA ,MCSERHCE(Linux ) را با یکدیگرخریداری کنید از 17,000تومان تخفیف ویژه می توانید استفاده کنید و این مجموعه را 95000 تومان خریداری کنید